Upgrade E-adult är ett internationellt Erasmus + strategiskt partnerskapsprojekt

Utbildning är en prioritering mellan generationerna. Forskning påpekar det akuta behovet att fokusera vuxenutbildning från grundläggande färdigheter inklusive matematiska och digitala färdigheter och att lägga till andra.

Att öka livskvaliteten för individen och värdeskapande och flexibilitet i arbetslivet

"Att ha tillräckliga nivåer av grundläggande färdigheter (läskunnighet, räkning, vetenskap och teknik) är avgörande för att ungdomar ska få tillgång till arbetsmarknaden och att vuxna ska behålla sysselsättningen i högkvalitativa och stabila jobb."

Tillbaka till toppen
sv_SESvenska