Projekt

Upgrade E-adult är ett internationellt Erasmus + strategiskt partnerskapsprojekt för samarbete för innovation och utbyte av god praxis som syftar till att sprida god praxis på europeisk nivå genom utbildning av utbildare, som kan tillhandahålla digitala färdigheter, särskilt i användningen av sociala nätverk tillämpas på arbetsvärlden till missgynnade vuxna.

MÅLGRUPPER:

Projektets huvudmottagare är:

  • - personal som arbetar med vuxna, vuxna lärare, missgynnade vuxna
  • - företrädare för organisationer som direkt arbetar inom vuxenutbildning
  • - lokala myndigheter, kommersiella enheter, arbetsmarknadskontor och anställningscentra, yrkesverksamma kopplade till området vuxenutbildning genom, forskning och informationsrådgivning
  • - utbildare

MÅL

• Att dela och samla god praxis som bas för utbildning av tränare

• Att skapa en utbildningsstruktur för utbildare och lärare

• Att utveckla en manual för att utveckla IKT och digitala färdigheter för vuxna som forskningen identifierar vid behov

• Att definiera en hållbar strategi med pågående effekter på partnerna, skapad inlärningsstruktur och målgrupper

• Att etablera nätverk för att främja, erbjuda och erbjuda vuxenutbildningsprogram för att nå alla

potentiella deltagare

• Att öka livskvaliteten för individen och värdeskapande och flexibilitet i arbetslivet

• Att utbilda kvalificerade utbildare och lärare som kommer att genomföra programmen och stödja de vuxna eleverna med risk eller utestängning.

Tillbaka till toppen
sv_SESvenska