Projekts

Upgrade E-adults is starptautisks Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts inovācijām un labās prakses pārnesei. Projekta mērķis ir popularizēt Eiropas līmeņa labo praksi pieaugušo izglītībā, apmācot trenerus, kas tālāk izglītos pieaugušos digitālajās prasmēs, izmantojot sociālos tīklus, kas apvieno cilvēkus ar ierobežotām iespējām.

MĒRĶA GRUPAS: 

Projekta galvenie ieguvēji:

  • - darbinieki, kas strāda ar pieaugušajiem, pieaugušo izglītotāji, pieaugušie ar ierobežotām iespējām;
  • representatives of organisations directly working in the field of adult education
  • pašvaldības,  uzņēmumi, nodarbinātības aģentūras un centri, profesionālās grupas, kas strādā ar pieaugušo izglītošanu, pētnieki, informatīvie centri;
  • - treneri

UZDEVUMI

- apkopot un dalīties ar labo praksi, kas kalpos par pamatu apmācības kursa izstrādei

- izveidot apmācības struktūru treneriem un izglītotājiem

- izstrādātpētījumos balstītu rokasgrāmatu, lai veicinātu IKT izmantošanas un digitālās prasmes

- definēt ilgtspējīgu stratēģiju visiem projekta partneriem, izveidot apmācību struktūru un definēt izglītojamās mērķa grupas

- izveidot tīklojumu, kas popularizēs, piedāvās un nodrošinās pieaugušo izglītības prgrammas, kas būs

pieejamas visiem

- paaugstināt cilvēku dzīves kvalitāti, vērtības radīšanu/efektivitāti un fleksibilitāti darba dzīvē

Apmācīt kvalificētus trenerus un izglītotājus, kas spēs realizēt apmācības programmas un sniegt atblastu pieaugušajiem, kuri saskaras ar atstumšanas riskiem

Back to top
lvLatviešu valoda