Rezultāti

Projekta rezultāti ietvers nozīmīgus jaunradītus resursus, lai radītu pozitīvu ietekmi uz projekta mērķauditoriju.  Projekta laikā  • Rokasgrāmata ar salīdzinošu pētījumu par metodēm, kādas Eiropā tiek izmantotas pieaugušo ar mazāk iespējām IKT apmācībā;  • Teorētiski-prakstisks apmācības kurss partnerorganizāciju darbiniekiem par to, kā identificēt cilvekus ar mazāk iespējām un palīdzēt viņiem izmantot difgitālos rīkus;  • Vietējā apmācība, lai izglītotu pieaugušo izglītotājus. Katrs partneris realizēs vienu apmācību (kopā 7 apmācības) un  • Vietējās apmācības, lai izglītotu iedzīvotājus ar mazākām iespējām, Katrs partneris realizēs vienu apmācību (kopā 7 apmācības). 


Click here


NEWSLETTER

Back to top
lvLatviešu valoda