Partneri

HODINA H ZS

Hodina H ir dibināta 2002. gadā, tā apvieno vairāk nekā 200 biedrus, tajā darbojas vairāk nekā 30 brīvprātīgo, tai ir 3 nodaļas. Hodinai H ir 17 gadu pieredze starptautisku un kultūras projektu realizācijā, pieaugušo izglītošanas un brīvprātīga darba projektu organizēšanā sadarbībā ar Eiropas un citu pasaules reģionu valstīm. Organizācijas darbības mērķi ir vietējās sabiedrības informēšana un pastāvīga izglītošana, personīgās izaugsmes veicināšana, pilnvērtīga brīvā laika izmantošana, starptautiskās sadarbības veicināšana, brīvprātīgais darbs un aktīva līdzdalība. Tāpat biedrība veicina iedzīvotāju iesaisti sabiedriskajā dzīvē un vecina pilsonisko izglītību. Īpašu uzmanību biedrība velta cilvēkiem – gan bērniem, gan pieaugušajiem – ar mazāk iespējām. Hodina H galvenās darbības nozares ir informācija, neformālā izglītība, brīvprātīgais darbs, starptautiskā sadarbība un personiskā izaugsme.

Website: www.hodinah.cz

PETIT PAS

Sociālā darba organizācija Petit Pas ir dibināta Trani pilsētā – Puglijas apgabalā – Itālijā 2015. gadā. Organizācijas mērķis ir veicināt jauniešu, sieviešu, imigrantu un cilvēku ar invaliditāti izglītību, apmācību un uzņēmējdarbību Puglijā (Itālijā) un citās valstīs. Lai sasniegtu šo mērķi Petit Pas sadarbojas ar vadošajam universitātēm, skolām, citām NVO un pētniecības institūcijām projektu, apmācības un izglītības materiālu izstrādē. Petit Pas kā organizācija radās no vēlmes atbalstīt sava reģiona NEET jauniešus, lai viņi varētu reaktivizēties un saņemt atbalstu. Savā birojā, kas ir koprades vieta, Petit Pas palīdz jauniem cilvēkiem, kas tikko ieguvuši izglītību, iepazīties ar uzņēmējdarbības vidi un prasmēm, kas nepieciešamas, lai iegūtu darbu, kā piemēram, CV sagatavošana un prezentācijas prasmes, darba intervijas, darba grupa galvenie aspekti un līderība, radošums, laika menedžments un projektu vadība. 

Website: Petit Pas

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Uzņēmējdarbības attīstības institūts ir pētniecības organizācija, kas dibināta 2005. gadā, un kuras darbības mērķis ir uzņēmējdarbības attīstīšana. Institūts darbojas, realizējot projektus nozīmīgākajās ES programmās - HORIZON 2020 and the ERASMUS+. 

Website: https://ied.eu/

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA

ACD Lahoja ir biedrība, kas savu darbību balsta uz sadarbības, integrācijas, vides aizsardzības, solidaritātes, humānisma un vispārējo cilvēktiesību principiem. Biedrība veicina tādas vides rašanos, kurā cilvēki ir spējīgi radīt, domāt, realizēt savas idejas un veidot nostāju par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Biedrība organizē mākslas, sporta un kultūras pasākumus lauku vidē. ACD Lahoja realizē ES projektus, lai tuvinātu jauniešus un seniorus Eiropas Savienībai. Biedrības realizēto projektu galvenais mērķis ir veicināt vietējo iniciatīvu izaugsmi par darbībām, kas veicina attālu lauku reģionu jauniešu iesaisti sabiedrībā.

Website: www.acdlahoya.org

NORDIC EUROPEAN MOBILITY

Nordic European Mobility (NEM) ir dibināta 2015. gada decembrī ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus vietējos izglītības, kultūras un sociālajos pasākumos. NEM ir virzīta uz to, lai pieauguši cilvēki spētu apgūt prasmes un iegūt pašapziņu, lai pilnvērtīgi piedalītos iekļaujošas sabiedrības dzīvē. NEM uzskata, ka tas ir iespējams, izmantojot dažādas attīstības programmas un pasākumus. Tajā pašā laika organizācija uzskata, ka pieaugušu cilvēku spēja būt radošiem un spontāniem ir atslēga uz labāku Eiropu. NEM savās aktivitātēs iesaista visus cilvēkus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma vai etniskās piederības. Biedrība uzskata, ka kontakts ar dažādām kultūrām un to iepazīšana ir labākais veids kā sasniegt mierīgu līdzāspastāvēšanu un cieņu starp cilvēkiem no dažādam valstīm un dažādas izcelsmes.

Website: www.nordiceumobility.eu

LATVIJAS DISLEKSIJAS BIEDRIBA

Latvijas Disleksijas biedrība (LDB) ir vecāku dibināta interešu aizstāvības organizācija, kas virza kvalitatīvas izglītības pieejamību un cilvēktiesību ievērošanu cilvēkiem ar disleksiju un citiem specifiskiem mācīšanās traucējumiem (SMT). Biedrība ir dibināta 2011. gadā Rīgā. LDB lielākais panākums līdz šim atbalsta pasākumu (kompensācijas) jēdziena un nelielu reālu kompensācijas veidu (papildu laiks pārbaudes darbos un eksāmenos) ieviešana. LDB mēģina panākt, lai Latvijā tiktu ieviesta Rietumu pedagoģijas izpratne par disleksiju, kur tā netiek saistīta tikai ar zemam kopējam spējam, kā tas bija padomju pedagoģiskajā skolā un praksē. LDB veic gan sabiedrības izglītošanu par disleksiju, gan sistēmisku pārmaiņu uzsākšanu, lai katrs skolēns ar disleksiju saņemtu pētnieciski pierādītu lasītapmācību un kompensāciju ar IKT. LDB ir publicējusi vairākas grāmatas par disleksiju un uztur mājas lapu www.disleksija.lv.

Website: www.disleksija.lv

CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV (CCD Ilfov)

CCC Ilfov ir tālākizglītības resursu centrs, kas piedāvā pedagoģisku palīdzību un vadību skolotājiem un atbalsta personālam. Rumānijas izglītības ministrijas struktūrvienība ar savu neatkarīgu statusu. CCC Ilfov galvenais mērķis ir izglītot pamatskolu un vidusskolu pedagoģisko personālu, izmantojot apmācības programmas un zinātniskas, metodoloģiskas un kultūras aktivitātes. Centrs piedāvā programmas, kas veicina mācīšanos visas dzīves garumā un kas nodrošina kvalitāti izglītībā. CCD Ilfov mērķis ir organizēt un nodrošināt apmācību programmas pieaugušajiem, skolotājiem, izglītības vadītājiem, kā arī konsultācijas atbalsta personālam Ilfovas rajonā. CCD Ilfov ir ekspertīzes un inovācijas centrs visiem izglītotājiem Ilfovā un tas apkārtnē. 

Website: www.ccdilfov.ro

Back to top
lvLatviešu valoda