Parteneri

HODINA H ZS

Hodina H a fost înființată în anul 2002, are peste 200 de membri, peste 30 de voluntary și 3 organizații surori care funcționează ca filiale. Hodina H are 17 ani de experiență internațională și interculturală ca organizație coordonatoare, găzduire și trimitere pentru proiecte interculturale internaționale, proiecte educaționale pentru adulți și proiecte de voluntariat la nivel european și în cadrul unor parteneriate cu alte regiuni ale lumii. Misiunea Hodina H este să obțină, să elaboreze și să furnizeze informații comunității, să asigure în acest fel dreptul lor de a avea informații, de a susține învățarea și dezvoltarea personală permanentă și durabilă, valorizarea petrecerii timpului liber, de a dezvolta cooperarea internațională, voluntarismul, participarea active pentru a ajuta și a facilita educația cetățenilor. Se pune accentul pe serviciile destinate adulților și tinerilor cu mai puține oportunități. Principalele domenii de activitate ale Hodina H sunt informarea, educația nonformală, voluntariatul, cooperarea internațională și dezvoltarea personală.

Website: www.hodinah.cz

PETIT PAS

Asociația de promovare socială Petit Pas a fost fondată la Trani (BT) - Puglia - Italia, în 2015. Petit Pas are ca scop dezvoltarea educației, formării și antreprenoriatului tinerilor, femeilor, migranților și persoanelor cu dizabilități din Puglia (IT) și din străinătate. Pentru a atinge aceste obiective, Petit Pas are o colaborare continuă cu universități, școli, asociații, ONG-uri și organizații de cercetare din Puglia pentru dezvoltarea de proiecte, programe de formare și materiale educaționale. Petit Pas s-a născut din dorința de a ajuta persoanele NEET (fără educație, loc de muncă sau pregătire) de pe teritoriul său pentru a crea un loc de reactivare, dezvoltare și sprijin. În sediul său (într-un spațiu de colaborare), Petit Pas ajută tinerii nou-absolvenți să dobândească cunoștințe de bază despre abilitățile antreprenoriale și de angajare necesare pentru a le pregăti un loc de muncă; cum ar fi abilități de scriere CV, autoprezentări și prezentări în general; participarea la un interviu de succes; aspecte principale ale leadershipului și lucrului în echipă, creativitate, managementul timpului și managementul proiectelor. 

Website: Petit Pas

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Institutul de Dezvoltare Antreprenorială este o organizație de cercetare înființată în 2005, concentrată pe promovarea antreprenoriatului pentru toată lumea. Activitatea principală a organizației este implementarea unor proiecte din cadrul celor mai influente și mai inovatoare programe europene, precum HORIZON 2020 și programele ERASMUS+. 

Website: https://ied.eu/

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA

ACD La Hoya este o asociație culturală și sportivă spaniolă care se bazează pe principiile cooperării, integrării, protecției mediului, solidarității, umanității și valorilor umane universale și promovează un mediu în care comunitatea va putea crea, gândi, realiza ideile și construi poziții și reacții pe probleme importante. Dezvoltă activități în comunitatea rurală ca artă, sport și cultură, dedicate, de asemenea, implementării și participării cu succes la proiectele europene pentru a apropia tinerii și seniorii. Scopul principal este de a oferi tinerilor și comunității posibilitățile de a-și petrece timpul (sport, arte, ateliere, cultură, Europa), de a sprijini inițiativele de bază ale comunității, de a îmbunătăți munca socială și de a facilita integrarea tinerilor în societate, în special a celor din zonele rurale prin implicarea lor în activitatea noastră și încurajarea spiritului lor creativ care ajută la creșterea participării tinerilor atât în comunitatea locală, cât și în societate în general.

Website: www.acdlahoya.org

NORDIC EUROPEAN MOBILITY

Mobilitatea nordică europeană, denumită în continuare NEM, s-a născut în decembrie 2015 dintr-o inițiativă pentru adulți cu misiunea de a implica adultul în viața educațională, culturală și socială a comunităților cărora le aparțin. NEM urmărește să se asigure că adulții sunt împuterniciți să dezvolte abilitățile și încrederea de a participa pe deplin ca cetățeni activi într-o societate incluzivă. NEM consideră cu tărie că o implicare activă și responsabilă a adulților în viața socială, culturală și educațională a comunităților lor poate fi realizată prin programe și activități de dezvoltare. În același timp, suntem convinși că capacitatea adulților de a fi foarte creativ și spontan reprezintă cheia pentru un viitor mai bun pentru Europa. NEM vizează toate genurile de oameni, indiferent de sex, vârstă sau medii etnice. NEM este convins de faptul că a fi expus diferitelor culturi și a obține cunoștințe despre ele este cel mai bun mod de a obține pacea și o mai bună înțelegere între oameni din diferite țări și medii.

Website: www.nordiceumobility.eu

LATVIJAS DISLEKSIJAS BIEDRIBA

Asociația Letoniană pentru dislexie este o organizație a părinților care pledează pentru o educație egală și de calitate pentru elevii cu dislexie și alte dizabilități de învățare (LD) în Letonia. Organizația a fost fondată în anul 2011 la Riga. Cel mai mare succes al său este introducerea conceptului de adaptare pentru studenții cu LD în legislație și practica pedagogică. LDB pledează pentru înțelegerea pedagogiei occidentale a dislexiei, unde nu este legată doar de un nivel scăzut al capacității și al performanței academice. LDB realizează atât conștientizarea generală despre dislexie, cât și impulsionarea schimbărilor sistemice pentru a oferi instrucțiuni de citire bazate pe dovezi și compensare cu TIC pentru orice persoană cu dizabilități de citire. Organizația administrează pagina web www.disleksija.lv și a pregătit și publicat numeroase cărți despre dislexie.

Website: www.disleksija.lv

CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV (CCD Ilfov)

CCD Ilfov este o unitate conexă a Ministerului Educației Naționale, cu personalitate juridică, sediu, logo, patrimoniu și ștampilă proprie. CCD Ilfov este centru de resurse, oferă asistență educațională și de management pentru profesori și personal auxiliar și este înregistrată ca furnizor de educație continuă. CCD Ilfov are ca obiectiv principal formarea personalului din școlile gimnaziale și liceale din Ilfov prin programe de instruire, activități științifice, metodologice și culturale. Centrul promovează programe care sprijină învățarea și dezvoltarea de-a lungul vieții, pentru a promova asigurarea calității în educație. Este un centru de resurse activ, orientat către formarea profesională și dezvoltarea personală a angajaților din sistemul de învățământ preuniversitar din județul Ilfov. Scopul CCD Ilfov este organizarea și furnizarea de programe de formare pentru cursanții adulți, profesori, directori și personal auxiliar din județul Ilfov, este un centru de resurse pentru inovare și expertiză în formarea continuă a cadrelor didactice, a formatorilor și a managerilor școlari din județul Ilfov. 

Website: www.ccdilfov.ro

Back to top
ro_RORomână