Partneři

HODINA H ZS

Hodina H byla založena v roce 2002, má více než 200 členů, více než 30 dobrovolníků a 3 sesterské organizace pracující jako její pobočky. Hodina H má 17 let mezinárodních a mezikulturních zkušeností jako koordinační, hostitelská a vysílající organizace pro mezinárodní interkulturní projekty, vzdělávací projekty pro dospělé a dobrovolnické projekty na evropské úrovni a v partnerství s dalšími regiony světa. Posláním Hodiny H je získávat, zpracovávat a poskytovat informace komunitě, zajišťovat tak jejich právo na informace, podporovat trvalé a udržitelné učení a osobní rozvoj, plnohodnotné trávení volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, dobrovolnictví, aktivní účast mladých lidí a široké veřejnosti na dění veřejnosti, které pomáhají a usnadňují vzdělávání občanů. Zvláštní důraz je kladen na služby pro dospělé a mladé lidi s omezenými příležitostmi. Hlavními oblastmi práce Hodiny H jsou informace, neformální vzdělávání, dobrovolnictví, mezinárodní spolupráce a osobní rozvoj.

Website: www.hodinah.cz

PETIT PAS

Sdružení sociální propagace Petit Pas bylo založeno v Trani (BT) - Puglia – Itálie, v roce 2015. Petit Pas se zaměřuje na rozvoj vzdělávání, odborné přípravy a podnikání mladých lidí, žen, migrantů a osob se zdravotním postižením v Apulii (IT) a do zahraničí. K dosažení těchto cílů společnost Petit Pas průběžně spolupracuje s předními univerzitami, školami, asociacemi, nevládními organizacemi a výzkumnými organizacemi v Apulii na vývoji projektů, školení a vzdělávacích materiálů. Petit Pas se zrodil z touhy pomáhat potřebám svého území s cílem vytvořit místo reaktivace, rozvoje a podpory. Petit Pas ve svém sídle (ve společném pracovním prostoru) pomáhá novým absolventům vysokých škol získat základní znalosti o podnikatelských a zaměstnatelných dovednostech, které jsou potřebné k tomu, aby byli připraveni na práci; jako je schopnost psaní životopisu, sebeprezentace a prezentační dovednosti obecně; účast na pracovním rozhovoru; hlavní aspekty jsou – vedení a týmové práce, tvořivost, organizace času a řízení projektů. 

Website: Petit Pas

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Institut pro rozvoj podnikání je výzkumná organizace založená v roce 2005, zaměřená na podporu podnikání pro všechny. Hlavní činností této organizace je provádění projektů v rámci některých nejvlivnějších a průkopnických programů v Evropě, jako jsou programy HORIZON 2020 a ERASMUS +. 

Website: https://ied.eu/

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA

ACD La Hoya je španělské kulturní a sportovní sdružení založené na principech spolupráce, integrace, ochrany životního prostředí, solidarity, lidskosti a všeobecných lidských hodnot, kde propaguje prostředí, ve kterém bude komunita schopna vytvářet, myslet, realizovat své myšlenky a budovat pozice a reakce na důležité otázky. Jejím cílem je rozvíjet aktivity v lokální komunitě, jako je umění, sport a kultura, rovněž zaměřené na úspěšnou realizaci a účast evropských projektů s cílem přiblížit mládež a starou Evropu. Hlavním cílem je poskytnout mládeži a komunitě možnosti trávit svůj volný čas v oblasti jako jsou (sport, umění, workshopy, kultura, Evropa), podporovat iniciativy komunity, zlepšit sociální práci a usnadnit integraci mladých lidí do společnosti, zejména těch venkovských oblastí jejich zapojením do naší práce a povzbuzovat jejich tvůrčího ducha, který pomáhá zvýšit zapojení mládeže do místní komunity i společnosti obecně.

Website: www.acdlahoya.org

NORDIC EUROPEAN MOBILITY

Severská evropská mobilita (dále jen "NEM") byla založena v prosinci 2015 z iniciativy pro mladé lidi s posláním zapojit dospělého do vzdělávacího, kulturního a sociálního života komunit, v nichž lidé žijí a patří k nim. NEM usiluje o zajištění toho, aby mladí lidé byli oprávněni plně rozvíjet dovednosti a mít důvěru účastnit se jako aktivní občané v inkluzivní společnosti. NEM je pevně přesvědčen, že aktivní a odpovědné zapojení mladých lidí do sociálního, kulturního a vzdělávacího života jejich komunit lze dosáhnout prostřednictvím rozvojových programů a aktivit. Zároveň je přesvědčen, že schopnost mladých lidí být velmi kreativní a spontánní představuje klíč pro lepší budoucnost pro Evropu. NEM je zaměřen na všechny druhy osob, bez ohledu na jejich pohlaví, věk nebo etnický původ. NEM je přesvědčen, že vystavení různým kulturám a získávání znalostí o nich je nejlepším způsobem, jak dosáhnout mír a mít lepší porozumění mezi lidmi z různých zemí a prostředí.

Website: www.nordiceumobility.eu

LATVIJAS DISLEKSIJAS BIEDRIBA

Latvian Dyslexia Association je asociace rodičů, která hájí práva na rovnost a kvalitu vzdělání pro studenty s dyslexií a dalšími poruchami učení v Lotyšsku. Organizace byla založena v roce 2011 v Rize. Největším úspěchem je představení konceptu a ukotvení student s poruchymi učení v legislativě a pedagogické praxi. LDB zastává západní pedagogiku vnímání dyslexie všude, kde není vázána pouze na sníženou shcpnost skupiny a akademického projevu. LDB se zabývá obecným posílováním povědomí o dyslexii a tlakem na systematickou změnu pro poskytování dokázaných čtecích instrukcí a kompenzace prostřednictvím ICT pro každého s poruchou čtení.  Organizace spravuje webovou stránku www.disleksija.lv a připravila a publikovala několik knih o dyslexii.

Website: www.disleksija.lv

CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV (CCD Ilfov)

CCD Ilfov je uznávanou jednotkou Ministerstva národního školství s nezávislou právní subjektivitou, umístěním, logem dědictví a vlastní pečetí. CCD Ilfov je centrum zdrojů, které nabízí pedagogickou pomoc a správu pedagogům a pomocným zaměstnancům a je registrováno jako poskytovatel dalšího vzdělávání. CCD Ilfov má jako hlavní cíl školení zaměstnanců na základních a středních školách Ilfov prostřednictvím vzdělávacích programů, aktivní vědecké, metodické a kulturní činnosti. Centrum propaguje programy, které podporují učení a rozvoj po celý život, tak aby podporovaly zajištění kvality ve vzdělávání. Jedná se o aktivní středisko zdrojů zaměřené na školení, profesní a osobní rozvoj zaměstnanců vzdělávacího systému Ilfov pre-univerzita. Cílem CCD Ilfov je organizovat a poskytovat vzdělávací programy pro mladé lidi a studenty, učitele, vedení, pomoc a pomocné zaměstnance v kraji Ilfov, je hlavním střediskem pro inovace a odborné znalosti v průběžném vzdělávání učitelů, asistentů učitelů a vzdělávání manažerů v Ilfovské župě. 

Website: www.ccdilfov.ro

Back to top
cs_CZČeština