Upgrade E-adult je mezinárodní projekt strategického partnerství Erasmus + zaměřený

Vzdělávání je prioritou napříč generacemi. Výzkum upozorňuje na naléhavou potřebu zaměřit vzdělávání dospělých na základní dovednosti obsahující matematické a digitální dovednosti a jejich dalšího rozvoje.

Zvyšovat kvalitu života jednotlivce a tvorbu hodnot a flexibilitu v pracovním životě

„Mít dostatečné úrovně základních dovedností (gramotnost, počítání, věda a technologie) je nezbytné pro to, aby mladí lidé měli hladký přístup na trh práce, a aby si dospělí udrželi zaměstnání ve vysoce kvalitních a stabilních pracovních místech.“

Back to top
cs_CZČeština