Projekt

Upgrade E-adult je mezinárodní projekt strategického partnerství Erasmus + zaměřený na spolupráci v oblasti inovací a výměny osvědčených postupů, jehož cílem je šíření osvědčených postupů na evropské úrovni prostřednictvím školení odborníků, kteří mohou poskytovat digitální dovednosti, zejména při využívání sociálních sítí, které je aplikováno do světa práce znevýhodněných dospělých.

CÍLOVÉ SKUPINY:

Hlavními příjemci tohoto projektu jsou:

  • - pracovníci pracující s dospělými, vychovatelé dospělých, znevýhodnění dospělí
  • - zástupci organizací přímo pracující v oblasti vzdělávání dospělých
  • - místní úřady, podnikatelské subjekty, úřady práce a centra zaměstnanosti, odborníci napojení na oblast vzdělávání dospělých prostřednictvím výzkumu a informačního poradenství
  • - školitelé

CÍLE

- Sdílet a sbírat osvědčené postupy jako základ pro školení těchto odborníků

- Vytvořit výukovou strukturu pro školitele a pedagogy

- Vypracovat příručku k rozvoji ICT a digitálních dovedností pro dospělé, které výzkum identifikuje podle potřeby

- Definovat udržitelnou strategii s pokračujícími dopady na partnery, vytvořenou strukturu učení a cílové skupiny

- Zřídit síť pro propagaci, nabídku a poskytování vzdělávacích programů pro dospělé, aby oslovili všechny

potenciální zájemce

- Zvyšovat kvalitu života jednotlivce a tvorbu hodnot a flexibilitu v pracovním životě

- Proškolit kvalifikované školitele a pedagogy, kteří budou tyto programy implementovat a podporovat mladé lidi v ohrožení nebo vyloučení.

Back to top
cs_CZČeština